21.10.2020. - POZIV NA RAZGOVOR vezan uz Oglas za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme

KLASA: 112-03/20-01/01
URBROJ: 517-02-1-1-20-25
Zagreb, 21. listopada 2020.
 
Komisija za provedbu Oglasa za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme, a najdulje dok traje mandat ministra gospodarstva i održivog razvoja na radno mjesto - posebni savjetnik u kabinetu ministra -1 izvršitelj/ ica, objavljuje
 
 
POZIV NA INTERVJU
 
 
Vezan uz Oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 107/20 dana 2. listopada 2020. i na mrežnim stranicama Ministarstva za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme a najdulje dok traje mandat ministra gospodarstva i održivog razvoja na radno mjesto - posebni savjetnik u kabinetu ministra -1 izvršitelj/ ica.
 
Razgovor (intervju) s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz Oglasa za posebnog savjetnika u kabinetu ministra, održat će se u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

21.10.2020. - POZIV NA RAZGOVOR (pdf)