Crpljenje podzemne vode iz dvije bušotine (H2 i H3) unutar eksploatacijskog polja mineralne sirovine 'Sv. Juraj - Sv. Kajo', Grad Kaštela