Dogradnja pogona za obradu vode Zagrad, Regionalnog vodovoda Omiš - Brač - Hvar - Šolta - Vis te rekonstrukcija pristupne ceste do pogona