Dogradnja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Baška Voda i aglomeracije Promajna-Krvavica