Dokumenti

Filtrirajte dokumente:
Od:
Do:
Pronađeno 11598 dokumenata.
20_08_2019_Rjesenje_Pretovarna_Zabok.pdf20.08.2019. | pdf (530kb) | Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš | OPUO 2019. svibanj - lipanj
20_08_2019_Elaborat_Izmjena_zahvata_aglomeracija_Karlovac_Duga_Resa.pdf20.08.2019. | pdf (33821kb) | Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš | OPUO 2019. srpanj - kolovoz
20_08_2019_Informacija_Izmjena_zahvata_aglomeracija_Karlovac_Duga_Resa.pdf20.08.2019. | pdf (196kb) | Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš | OPUO 2019. srpanj - kolovoz
19.08.2019. – Luka posebne namjene Novalja19.08.2019. | pdf (350kb) | Postupci prethodne ocjene | Prethodna ocjena za zahvate 2019