Dokumenti

Filtrirajte dokumente:
Od:
Do:
Pronađeno 11628 dokumenata.
20_08_2020_Elaborat_Odlagaliste_Ugrinovica.pdf20.08.2020. | pdf (6232kb) | Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš | OPUO 2020. srpanj - kolovoz
20_08_2020_Elaborat_Punionica_Sveta_Jana.pdf20.08.2020. | pdf (15191kb) | Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš | OPUO 2020. srpanj - kolovoz
26_06_2020_Informacija_Obilaznica_Orebica.pdf20.08.2020. | pdf (241kb) | Procjena utjecaja na okoliš | PUO postupci 2020.
16_04_2020_Informacija_DC233.pdf20.08.2020. | pdf (237kb) | Procjena utjecaja na okoliš | PUO postupci 2020.
11_05_2020_Informacija_Autocesta_Krapina_Macelj.pdf20.08.2020. | pdf (224kb) | Procjena utjecaja na okoliš | PUO postupci 2020.