Eksploatacija prirodnog plina iz plinskog polja Irena na području eksploatacijskog polja ugljikovodika 'Izabela'