Gradnja uličnih koridora, kolno-pješačkih prilaza i pješačkih koridora u zapadnom dijelu naselja Savska Ves, Grad Čakovec