Crpljenje podzemnih voda za potrebe navodnjavanja Lišanskog polja, područje Žažvić