Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju 'Trstika', Veliki Bukovec