Građevina za skladištenje otpada 'Eko-centar Šoići'