Izgradnja male hidroelektrane Curak 1, na području općine Skrad i grada Delnica