Obnova državne ceste D38, na dionici 002, kroz Grad Požegu u duljini od 3,66 km