Obnova državne ceste D75, Pula - Bale u duljini od 15,1 km