Obnova državne ceste D8, dionica most Bistrina - križanje s državnom cestom D414, dužine 5,5 km