Postrojenje za proizvodnju maslinovog ulja 'Maestrale', k.č. 5034, k.o. Mali Lošinj, Mali Lošinj