Postrojenje za proizvodnju stočne hrane za životinje kapaciteta 120 t/dan, Općina Čačinci