Rekonstrukcija državne ceste D74, Šaša - Bednja, dionica 001, duljine 3,58 km, Općina Bednja