Sanacija odlagališta građevnog otpada 'Turnina', Grad Rovinj