Sanacija odlagališta komunalnog otpada Kupinovica, otok Brač