Sanacija odlagališta komunalnog otpada 'Razbojište', Općina Perušić