Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Tršće u Čabru