Uređenje plaže Hidrobaza u naselju Štinjan, Grad Pula