Građevina za gospodarenje otpadom Podružnica - Kukuljanovo, k.č. 1574/11, k.o. Kukuljanovo