Intenzivni uzgoj ciprinida u sklopu ribnjaka Draganići, Karlovačka županija