Izgradnja biciklističke staze Umag - Špina, Grad Umag