Izgradnja crpilišta podzemne vode sa spojnim cjevovodom Veliki Zdenci, Grad Grubišno Polje