Izgradnja distributivnog vodovoda u naselju Jabučeta, Općina Kapela