Izgradnja novog groblja i zgrade ceremonijalnog sklopa, Općina Marija Bistrica