Izgradnja objekta za proizvodnju trajnih suhomesnatih proizvoda - 'Pršutana' u Gradu Drnišu