Izgradnja proizvodne hale - ljevaonice pogona 8 u Karlovcu