Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Dubrava, Omiš