Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Novakovec, Općina Jalžabet