Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Koška 2600 ES