Izgradnja vodoopskrbnog sustava zaseoka Drvenjak u Općini Ružić