Izmjena sanacije i zatvaranja odlagališta otpada 'Kalvarija', k.o. Mali Lošinj, Grad Mali Lošinj