Izmjena zahvata plinske kombi-kogeneracijske elektrane Slavonski Brod