Izmjena zahvata vjetroelektrane VE Mazin - Bruvno 2A, Općina Gračac