Opremanje pogona za proizvodnju i preradu mesa Milina u Općini Smokvica