Pogon za proizvodnju bućinog ulja u Gornjem Hrašćanu, Međimurska županija