Prerada krumpira i izgradnja skladišta krumpira i gotove robe, Općina Hercegovac