Rekonstrukcija državne ceste D1, dionica: Dicmo – Sinj, od km 0+500 do km 1+900