Rekonstrukcija županijske ceste Ž4223 na dionici Otok – Bošnjaci duljine oko 12,3 km