Sustav navodnjavanja Lišanjskog polja, područja Žažvić