Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Buzet, Grad Buzet