Uređaj za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda Novog naselja 1 i 2, Općina Gračac