Uzgajalište bijele ribe sjeverozapadno od otoka Iža, Zadarska županija