Uzgajalište bijele ribe u akvatoriju uvale Kablin na otoku Pašmanu