Vjetroelektrana Krš - Pađene, Šibensko-kninska županija