Stručne osobe

Stručne poslove zaštite okoliša može obavljati pravna osoba ovlaštena za stručne poslove zaštite okoliša. Sukladno odredbama članka 40. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdaje suglasnosti za obavljanje tih poslova.